Jak sortować odpady - zestaw edukacyjny

Cena:349.00
Do koszyka

Zestaw edukacyjny "JAK SORTOWAĆ ODPADY" składa się z:

- 4 koszy

- 4 nalepek na kosz z rodzajem odpadów

- planszy ,,Segregacja odpadów" - oprawa wałki drewniane w systemie WDS

- planszy ,,Taśma czasowa biodegradacji pospolitych odpadów" - oprawa wałki drewniane w systemie WDS

Zestaw pomaga w aktywnym prowadzeniu zajęć z ochrony środowiska. Uczniowie mają za zadanie wrzucać odpady do odpowiednich pojemników. Poprawne sortowanie można potwierdzić na planszy oprawionej w wałki drewniane "Segragacja odpadów". Natomiast plansza "Taśma czasowa biodegradacji pospolitych odpadów"zobrazuje czas, jaki musi upłynąć, żeby odpady zbiodegradowały się w warunkach naturalnych.